Organització

El servei de Joventut , a partir de l’aprovació del Pla Local de Joventut, al Ple municipal de 28 de febrer de 2012, orienta les línies d’acció a través del desenvolupament de dos Programes: 

• PROGRAMA MUNICIPAL PER A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL (Oficina Jove d’Emancipació):
 Que potencia una política de joventut que afavoreixi la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels i les joves.

• PROGRAMA MUNICIPAL PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ, OCI i CULTURA:
Que potencia una política, entesa com, la implicació dels i les joves en les activitats culturals, socials i de lleure, ben generades per la ciutat o per la iniciativa d’aquests. 

Per altra banda, amb l’objectiu que aquests Programes arribin a la població jove de 12 a 18 anys, el servei de Joventut ha impulsat l’anomenat Programa d'Acció Comunitària, amb la prioritat de detectar les necessitats del màxim nombre de joves i vincular-los amb actuacions ja consolidades o bé crear-ne de noves per donar-hi respostes, a través de línies d’acció que fomentin la proximitat, la territorialitat i la descentralització.
.  
Unitat de Joventut. Regidoria d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine no29, 1a planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Telf: 93 402 94 73
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Oficina Jove d'Emancipació
Carrer de Llobregat, 127-141 08904 L'Hospitalet de Llobregat
Telf: 93 403 69 60
Dilluns de 16:00 a 20:00
Dimarts a dijous de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h
Divendres de 10:00h a 14:00h
Ajuntament de L'Hospitalet